856

Кади Пярнитс

Таллинн: Мустамяэ и Нымме

Kadi Pärnits

Riigikogu liige aastatel 2003–2007, muuhulgas sotsiaalkomisjoni aseesimees. Aastatel 2003–2005 OECD Eesti Parlamentaarse esinduse liige. Pärnits oli aastaid tegev Eesti ametiühingute keskliidus, aastatel 2000–2003 selle esimees. Õppinud Tartu ülikoolis õigusteadust (MA) ja osalenud mitme olulise Eesti seaduse, näiteks töölepinguseaduse loomisel.

Hetkel on Pärnits õppejõud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja lõpetamas TÜ õigusteaduskonnas  oma doktoriõpinguid.

Miks ma kandideerin?

Kindlasti on mulle kõige olulisem aidata ellu viia palgareformi, kus alampalgaks saab 800 eurot ja ettevõtjatele, sealhulgas FIE-dele tehakse erinevaid maksusoodustusi, jõustatakse muid tööandjatega kokkulepitud programme,et töötajate ja ettevõtjate oskusi, teadmisi parandada. Eesmärgiga, et sellise palga maksmine oleks neile jõukohane. Alampalga tõus tõukab edasi ka teisi palku ja majandust üldse ning aitab lõpetada meie töökäte väljarände. Tänases pingelises majandus ja töökeskonnas on väga tähtis järgida seda, et paindlikkus saaks turvalisusega tasakaalustatud nagu ühele modernsele põhjamaa riigile omana.

Oma teadmiste ja kogemustega lisaks tööpoliitikale seadusloome, inimõiguste ja hariduse valdkonnas on must kindlasti kasu Eesti ees seisvate probleemide lahendamisel.