941

Инара Луйгас

Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа

Читайте наш журнал

Inara Luigas

Inara Luigas on Riigikogu liige, endine Mikitamäe vallavanem ja Setomaa ülemsootska.

Inara on aastast 2006 Riigikogu liige, kuuludes rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni. Ta on olnud Kagu-Eesti toetusrühma aseesimees ja Setomaa toetusrühma esimees.

Inara on olnud Mikitamäe vallavanem (1993-2004), Võhandu sovhoosi zootehnikselektsionäär ja veterinaarvelsker.

Inara on sündinud Siberis 1959. aasta 13. jaanuaril ning lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia zooinseneri ning Eesti Majandusjuhtide Instituudi haldusjuhtimise alal.

Inara on Seto Kuningriigi Kroonikogo liige, MTÜ AIG juhatuse liige, MTÜ Demokraadid liige.

2002.aastal omistas Eesti Naisliit Inarale aasta ema tiitli.

MIKS KANDIDEERIN?

Pikka aega opositsioonis istudes tundsin, kui vähe saan kasulik olla oma piirkonnale. Nüüd, kui Sotsiaaldemokraatlik erakond on valitsuses, tajun selgesti, kui palju on Eesti riigi heaks vaja ja võimalik teha. Vaid 10 kuu jooksul on sotsiaaldemokraatide eestvedamisel tõstetud lastetoetusi, taastatud osaline matusetoetus ja seadustatud osaline tasuta koolilõuna gümnaasiumiõpilastele. Ja veel palju muudki. Aga palju on veel teha, ka Kagu-Eesti jaoks. Olen kaua tegelenud ooteala tasude likvideerimisega Koidula ja Luhamaa piiripunktides ja näen, et need asjad hakkavad lahenema. Piiriületuskordade arvu suurendamine on samuti minu tööeesmärk nagu ka töökohtade loomine maale. Piiriäärsete alade ettevõtjatele tuleb tagada maksusoodustused, valmiv Kagu-Eesti programm peab saama rahastuse. Nende töödega oleme poole teel ja seega olen valmis pühendumusega jätkama.