945

Марк Соосаар

Пярнумаа

Mark Soosaar on mees nagu orkester. Hingelt kunstnik ja filmilooja, argiselt muuseumijuht ning lambakasvataja,  ei jää ta rahulikult pealt vaatama ühtki olukorda, kus inimene hädas ning abi kaugel. Mehe empaatiavõime paistab välja tema filmidest ning tööst poliitikuna. Pärnu linnavolikogu liikmena on ta pea kaks aastakümmet seisnud selle eest, et linna kultuuri- ja loodusväärtused kestaks ning kosuks. Riigikogu  liikmena juhtis Mark Soosaar Pärnumaa saadikurühma ning hoidis silma peal maakonna omavalitsustel. Saadikurühma suurimateks saavutusteks olid Pärnu Haigla ja linna ümbersõidutee ehituste käivitamine. Täna valutab Mark südant oma kodumaakonna rahvastiku kahanemise pärast ja pakub visioone, mis paneksid mehi ja naisi kodukohta tagasi pöörduma. Üks selliseid on Läänemere Kunstisadam, kõigi meie ühise mere rahvaste suur kunstiturg otse Pärnu linnasüdames.

Mark Soosaar sündis 1946.aastal, õppis Pärnu Koidula-koolis ning lõpetas Moskva filmiinstituudi. Tema dokid  jutustavad suurele maailmale nii eesti kui teiste väikerahvaste kustumatust elujanust. Südamega filmilooja võib olla ka hingega poliitik, on Soosaar tõestnud.

Mark Soosaar: „Maapoisina õppisin juba oma isalt, et kui oled  haaranud probleemil sarvist, ei tohi sellest enne lahendamist lahti lasta. Täna on nii Pärnumaa kui kogu Eesti ellujäämise küsimus, kas suudame peatada inimeste äravoolu  riigist. Eriti kaugematest taludest, küladest, alevitest, saartelt. Mitte üksnes palk ei pea kasvama, muutuma peab  ka tööandja suhtumine oma töötajasse. Minnakse ju sageli ära üleoleva, ükskõikse või lausa ebainimliku suhte  pärast. Juhtub  ka, et isevalitsejaks moondunud vallajuhi või südametu riigiametniku tõttu. Usun, et probleemi aitab lahendada sisuline riigireform.  Kui president võib olla ametis vaid kaks järjestikust ametiaega, siis sama nõue tuleks kehtestada ka riigikogulastele, volikogulastele, linna- ja vallajuhtidele. Et võtmeisikud ei kaotaks vaadet elule tavainimese silmade kõrguselt…“