873

Мадис Роодла

Харьюмаа и Рапламаа

Читайте наш журнал

Ma sooviks Teiega jagada tähtsat teadaannet - nimelt olen otsustanud kandideerida 1.märtsi riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal. Loodan, et Teie hulgas on inimesi, kes jagavad minu arusaamu ja küsimuste ning ideede korral pöörduvad minu poole. Koos saame Eestit paremaks muuta!

Miks soovin kandideerida?

Ma loodan, et mu kirjutis ei ole liiga kriitiline, kuid samas ehk on see kriitika just see, mis on meid viinud võrreldes meie saatusekaaslastega väga heasse positsiooni. Olge julgelt kriitilised ja ärge laske kunagi riigiisadel langeda mugavustsooni!

Vaadates meie riigi praegust olukorda, kus maapiirkondades on varsti küsimus, kes on viimane lahkuja ja kustutab tule. Regionaalne sotsiaalmaksu erisus aitaks elavdada elu väljaspool tõmbekeskusi. Pensionide väljamaksmiseks ei piisa enam sotsiaalmaksust laekuvast tulust ning selleks kasutatakse ka tarbimismaksudest laekuvaid tulusid. Fiskaalpoliitilised otsused on lühiajalised ning demograafiliste näitajatega arvestamine on pehmelt öeldes kehv. Riigi majandus peab põhinema jätkusuutlikkusel mitte partei ja tema „kliendi“ ehk valija suhtel. Prognoositavalt kaob Eestis tööjõuturult järgmise viie aasta jooksul 44 000 inimest, mis omakorda suurendab survet pensionisüsteemile. Noorte tööpuudus on hetkel 18,7%, mis pärsib samuti meie majanduse konkurentsivõimet ja suurendab survet sotsiaalsüsteemile. Parem hõive tagab noortele kogemused ja tööharjumused, mis annavad meile nii enesekindlust kui tõuke karjääriredelil. Noorte pealt, kel on juba kooli poolt ravikindlustus, maksab tööandja endiselt 13% ravikindlustust. Kaotades ravikindlustuse osa oleks võimalik parandada oluliselt noorte tööhõivet kui ka palgataset. Kes siis veel kui mitte noored ise ei peaks võitlema noortega seotud probleemide eest.

 Marxi-ajastul oli kapital (maa ja toomisvahendid) kõige tähtsam ressurss majanduses. Tänapäeval on oluliselt suurenenud inimkapitali tähtsus vaadates kasvõi intellektuaalomandi osakaalu majanduses. Siinkohal tuleks investeerida inimestesse ja parandada meie noorte stardipositsiooni ühiskonnas, mis tähendab nii huvihariduse kättesaadavuse parandamist kui ka riiklikke toetusi õpingute ajaks. Väärtustada tuleb nii täiskasvanuharidust kui ka ümberõpet, mis on tänapäeva muutuvates tööjõuturu tingimustes kriitilise tähtsusega.

Inimeste eest!

Madis