935

Raul Kudre

Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa

Raul Kudre on viimased kaheksa aastat juhtinud vallavanemana Värska valda. Varem on ta töötanud erasektoris, koolis kehalise kasvatuse õpetajana ja majandusnõunikuna samas vallas.

Raul on sündinud 11. detsembril 1970. aastal Värskas ja on igipõline värskalane. Kasvatab peres nelja last, kes kõik tegelevad aktiivselt spordiga.

2004. aastal lõpetas Raul Eesti Maaülikooli maaehituse eriala. Südamelähedaseks harrastuseks on orienteerumine, kuid väljakutset esitavad talle ka mitmed vastupidavusalad.

Raul Kudre on juhtinud pikka aega Värska orienteerumisklubi, on Setomaa valdade liidu nõukogu esimees, kuulub maakonna spordiliidu juhatusse, on MTÜ Piiriveere Liider volinik ja kuulub veel mitmesse ühiskondlikku ühendusse.

Miks kandideerin?

Pikema perioodi jooksul oleme Setomaal teostanud väga mitmeid ideid ning näidanud, et suunatud ja planeeritud ühistegevusega on võimalik saavutada väga palju. Värska vald on olnud Setomaa lipulaevaks ning Kagu-Eestis oleme tõusnud viimaste aastatega edukamate valdade sekka. See annab ka valijale kindluse, et olen teinud õigeid otsuseid, mida on vaja ka riigijuhtimise juures. Soovin Riigikogus tõestada, et elu ääremaadel on võimalik ja ülimalt vajalik ning riigile tähtis. Riigil on võimalik erinevate meetmete kaudu parandada maaelanike olukorda ning näidata hoolivust siin elavate inimeste vastu. Noorte maaletoomine ei ole ainult kohalike asi, vaid see peaks olema üks riigi prioriteete, sest Eesti edukuse üks võtmetest on maaelu. Et Eesti rahvas oleks terve ja elujõus, tuleb tagada noortele võimalus huviharidust saada ning tööandjal peab olema võimalus maksuvabalt investeerida oma töötaja tervisesse.