931

Ivari Padar

Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa

Ivari Padar on Eesti põllumajandusminister, endine Euroopa Parlamendi saadik, endine Eesti rahandusminister ja maaelu edendaja.

Ivari Padar on 2014. aasta aprillist Eesti Vabariigi põllumajandusminister. Aprillist saadik on Ivari tegelenud maaelu edendamisega ja kriisimeetmete välja töötamisega. Mais kinnitas Ivari juhtimisel valitsus maaelu arengukava aastateks 2014–2020, millega tuuakse Eesti põllumajandusse 2 miljardit euroraha. Lisaks andis Euroopa Komisjon Ivari toel Eesti piimatootjatele Vene embargost tulenevalt 6,9 miljonit eurot abiraha. Ivari töötab selle nimel, et 2016. aastaks suureneksid põllumajandustoetused 21 miljoni euro võrra, see vastab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika käigus kokkulepitud üleminekutoetuste (nn top-up) määrale.

Ivari on sündinud Võrumaal 1965. aasta 12. märtsil ning lõpetanud Tartu ülikooli ajaloolasena 1995. aastal.

Ta on olnud varem Eesti põllumajandusminister (1999-2002) ja rahandusminister (2007-2009). Olnud riigikogu X ja XI koosseisu liige ja Euroopa Parlamendi liige (2009–2014). Ivari on olnud ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees (2002–2009).

Ivari on Võrumaa Talupidajate Liidu liige, Eesti Grilliliidu auliige, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi auliige, Eesti Noortalunike Ühingu auliige ja Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi auliige. 2008. aastal nimetas Eesti Ajalehtede Liit Ivari aasta pressisõbraks.