842

Andra Veidemann

Tallinn: Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita

Andra on poliitik ja ajaloolane-etnograaf

Elulugu

1978-1990 töötas TA Ajaloo Instituudis teadurina ja uuris eesti rahvameditsiini; 1990-1992 oli kultuuriministeeriumis algul kirjasõna osakonna, seejärel usuasjade talituse juhataja (on läbinud Helsinki Ülikooli teoloogia aprobatuuri); 1992-1995 VII Riigikogu ja selle õiguskomisjoni liige; 1995-1996 VIII Riigikogu liige ja väliskomisjoni aseesimees;1996-1997 Tiit Vähi valitsuse portfellita minister euroministri ülesannetes ( Eesti seaduste kooskõlla viimine Euroopa Liidu Acquis Communautaire' iga) ja 1997-1999 Mart Siimani valitsuses rahvastikuministri ülesannetes (Integratsiooni Sihtasutuse ellukutsumine , lõimumispoliitika aluste väljatöötamine ja selle kaitsmine Riigikogu ees; rahvastikupoliitika alused ja selle aluseks olnud demograafilise olukorra analüüs); 1999-2001 kirjastuse “Ilo” peatoimetaja; 2001-2006 president Arnold Rüütli nõunik ja 2002-2006 Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse juhatuse esimees;2006-2008 kultuuriatašee Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Moskvas ja Venemaal: 2008-2009 Tallinna Arengu-ja Koolituskeskuse juhatuse esimees. 2011-2013 Tallinna linnavolikogu liige; aastast 2012 juhin Tallinna TV-s autorisaadet (2012-2014 “Mina tallinlane” ja 2014.aastast tänaseni “Rahvaadvokaat”).

 

Miks kandideerin.

Olen selle põlvkonna poliitik, kes oma tegevuses lähtus enamasti maailmavaatest, euroopalikest väärtustest ja ideaalidest. Eesti iseseisvuse taastamine ei olnud lihtsalt happening ajaloos, see oli kogu rahva ja paljude organisatsioonide ning nende juhtide pühendunud koostöö tulemus. Muidugi osati ära tabada ka ainus hetk, millal see kõik võis toimuda veretult. Maailm, Euroopa ja meie koos sellega oleme aga jällegi jõudnud ühe etapi lõppu ja uus on algamas, mis kindlasti ei korda üks-üheselt varasemat. Iagal juhul on selge, et ei tohi kümne küünega olevast kinni hoida lihtsalt seepärast, et nõnda tundub lihtsam ja harjumuspärane. See on aga sageli petlik. Nõnda tuleb ikka julgelt edasi minna turvalisema, tervema, harituma ja uusi väljakutseid esitava Eesti tuleviku poole.Olen kindel, et minu mitmekülgne kogemus ja omandatud teadmised aitavad koos teiega leida taaskord õige tee ning vahendid püstitatud eesmärkide saavutamiseks.