835

Tiia Tiik

Tallinn: Haabersti, Põhja-Tallinn ja Kristiine

Tiia Tiik on hariduselt sotsiaaltöötaja ning töötab Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametis. Vabal ajal tegeleb Tiia tantsimise ja spordiga ning on harrastusfotograaf.

 

Tiia Tiik: töö ja teenuste kättesaadavus tagab parema elu

Puuetega inimeste õiguste ja võrdsete võimaluste eest tuleb veelgi rohkem seista.

Olen sotsiaaldemokraat ja mulle on tähtis nõrgemate ühiskonnaliikmete toimetulek. Luban seista puuetega inimeste tööturu ja sotsiaalteenuste parema kättesaadavuse ning nende õiguste ja võrdsete võimaluste eest.

Minu nägemispuue ei ole mulle olnud takistuseks kõrghariduse omandamisel ega töötamisel. Olen õppinud sotsiaaltöötajaks ja töötanud puuetega inimeste nõustajana, raamatupidajana, projektijuhina. Mul on nelja-aastane kogemus Mustamäe linnaosa halduskogu ja sotsiaalkomisjoni liikmena. Kuulun mitmesse puuetega inimeste ühendusse ning osalen vabatahtlikuna projektides ligipääsetavuse kaardistajana ja revisjonikomisjonide töös.

Usun, et elukestev õpe on vajalik igas elueas ning kiiresti muutuvas ühiskonnas on oluline ennast täiendada – nii väheneb tööpuudus ja toetusesaajad muutuvad paremini toimetulevateks maksumaksjateks.

Selleks soovin ellu viia järgmised eesmärgid:

1.      Tagame puuetega inimestele võrdsed võimalused tööturule sisenemisel, soodustame paindlikke töövorme ja teenuste kättesaadavust!

2.      Tõstame miinimumpalka ja suurendame pensione!

3.      Jätkame lastetoetuste tõstmist ja võimaldame lastele tasuta huviringi või sporditrennis osalemist!

Pean juba kuus aastat blogi, minu mõtteid saab lugeda: tiiatiik.blogspot.com.