946

Mercedes Merimaa

Pärnumaa

Rahvas kutsub Mercedes Merimaad taimetargaks, umbrohu laulikuks. Küllap on selleks põhjust andnud tema kirjutatud ja tõlgitud raamatud, mis räägivad spargli kasvatamisest või metsikute taimedega toiduretseptide väest. Mercedesel õnnestus juba iseseisvuse algul (1993-−1994)   minna õppima   Inglismaale, holistlikule maailmavaatele tuginevasse Emerson Kkolledžisse, kus ta tutvus biodünaamilise maaviljeluse ja taimraviga. Pärast õpinguid täitis ta Eesti Biodünaamika Ühingule antud lubaduse: alustada Eestis mahepõllumajanduse meetodi elluviimist. Nii sai Mercedesest pärast Inglismaal õpinguid 2005. astal Eesti põllumajandusministeeriumi   ekspert mahepõllumajanduse seaduse väljatöötamisel ja koostöös võeti vastu esimene mahepõllumajanduse seadus ning ja pandi alus kaubamärgile „Eelista eestimaist“ . Mercedese sulest on ilmunud kolm raamatut, kaks tõlkeraamatut, hulgaliselt artikleid ja ta on oodatud lektor. Olen eluaegne õppija, ütleb 21- aastase   õieterapeudi kogemusega Audru valla ja Pärnumaa vapimärgi omanik.

Poliitikas on Mercedes juhtinud Eesti maanaiste liikumist, osalenud aktiivselt rahvarindes.   Taasiseseisvuse algul sai temast Eesti   Maa keskerakonna naiskogu esimene esinaine, aastaid kuulus ta Kadride juhatusse, praegu on SDE lihtliige, Audru valla 5. koosseisu volikogu liige .

Põltsamaal sündinud, seejärel Tartu riikliku ülikooli majandusküberneetika osakonna lõpetanud Mercedes peab oma suurimateks õpetajateks lapsi. Pere ja tööelu ühitades on Mercedesel olnud võimalus omandada väga erinevaid töökogemusi, ta on olnud ametis TRÜ-s teadusosakonnas, riigimajandis peaökonomistina, kohalikus omavalitsuses plaanikomisjoni esimehena, aastaid Pärnumaal Audru koolis arvuti- ja bioloogia õpetajana. 2007 asus ta tööle Leaderi tegevusgrupi MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevjuhina, ja tegeles Leaderi lähenemise kaudu   maaelu arengu suunamisega, arendades selleks Pärnumaa 9 üheksa kohalikus omavalitsuse territooriumil ettevõtjate, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste projektialast koostööd. Meil igaühel on võimalus ise areneda ja anda oma panus parema, tervikliku Eesti arendamisesse, on Eassalu-Neitsi külaseltsi aktiivne külaarendaja - ja Võilillefestivali ellukutsuja veendunud. Rohkeid arenguvõimalusi pakkuv maa- ja linnaelu saavad olla teineteist tasakaalustavad, riigisisest arengupotentsiaali loovad elukeskkonnad eestimaalasele Maarjamaal nii praegu, kui ka tulevikus – selle on oma tegevussuunaks aktiivsesse poliitikasse kandideeriv Mercedes oma tegevussuunaks seadnud.