945

Mark Soosaar

Pärnumaa

MARK SOOSAAR

Mark Soosaar on mees nagu orkester. Hingelt kunstnik ja filmilooja, argiselt muuseumijuht ja lambakasvataja,   ei jää ta rahulikult pealt vaatama ühtki olukorda, kus inimene hädas ja abi kaugel. Mehe empaatiavõime paistab välja tema filmidest ning ja tööst poliitikuna. Pärnu linnavolikogu liikmena on ta peaaegu kaks aastakümmet seisnud selle eest, et linna kultuuri- ja loodusväärtused kestaksid ning kosuksid. Riigikogu   liikmena juhtis Mark Soosaar Pärnumaa saadikurühma ja hoidis silma peal maakonna omavalitsustel. Saadikurühma suurimad saavutused olid Pärnu haigla ja linna ümbersõidutee ehituste käivitamine. Praegu valutab Mark südant oma kodumaakonna rahvastiku kahanemise pärast ja pakub visioone, mis paneksid mehi ja naisi kodukohta tagasi pöörduma. Üks selliseid on Läänemere kunstisadam, kõigi meie ühise mere rahvaste suur kunstiturg otse Pärnu linnasüdames.

Mark Soosaar on sündinud 1946. aastal, õppinud Pärnu Koidula-koolis ja lõpetas lõpetanud Moskva filmiinstituudi. Tema dokumentaalfilmid jutustavad suurele maailmale nii eesti kui teiste väikerahvaste kustumatust elujanust. Südamega filmilooja võib olla ka hingega poliitik, on Soosaar tõestanud.

Mark Soosaar: „Maapoisina õppisin juba oma isalt, et kui oled   haaranud probleemil sarvist, ei tohi sellest enne lahendamist lahti lasta. Praegu on nii Pärnumaa kui ka kogu Eesti ellujäämise küsimus, kas suudame peatada inimeste äravoolu   riigist. Eriti kaugematest taludest, küladest, alevitest, saartelt. Mitte üksnes palk ei pea kasvama, muutuma peab   ka tööandja suhtumine töötajasse. Minnakse ju sageli ära üleoleva, ükskõikse või lausa ebainimliku suhte   pärast. Mõnikord ka, et isevalitsejaks moondunud vallajuhi või südametu riigiametniku tõttu. Usun, et probleemi aitab lahendada sisuline riigireform.   Kui president võib olla ametis vaid kaks järjestikust ametiaega, siis sama nõue tuleks kehtestada ka riigikogulastele, volikogulastele, linna- ja vallajuhtidele. Et võtmeisikud ei kaotaks vaadet elule tavainimese silmade kõrguselt.”