944

Aet Maatee

Pärnumaa

AET MAATEE

Töötan alates 2003. aastast Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhatajana. Viimase kümnendi jooksul olen peakorraldajana ette valmistanud ja eesti rahvani toonud erinevate loome- ja korraldusmeeskondade eestvedamisel viis laulu- ja tantsupidu: 2004. aastal. XXIV üldlaulupidu ja XVII üldtantsupidu; 2007. aastal.   X noorte laulu- ja tantsupidu „Ilmapuu lävel“”; 2009. aastal. XXV üldlaulupidu „Üheshingamine“” ja XVIII üldtantsupidu „Meri“”; 2011. aastal. XI noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm“” ning 2014. aastal XXVI üldlaulupidu ja XIX üldtantsupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg.“

Olen sündinud 1961. aastal Tartus, lõpetanud Tartu 10. keskkooli ja 1984. aastal Tallinna Ülikooli kultuurihariduse erialal. 1984. aastal, pärast ülikooli lõpetamist, suunati mind Pärnusse. Olen töötanud Pärnu Vallikäärus ning Pärnumaa ja Pärnu linna kultuurijuhina.

Olles kultuuriministeeriumis kunstide osakonna juhataja asetäitja, valmistasin 2002. aastal töörühmade juhina ette avaldused kahe Eestile olulise kultuurinähtuse UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kandmiseks: “Eesti, Läti ja Leedu laulupidude traditsioon” ning “Kihnu kultuuriruum“. 2003. aasta sügisest arvati need kaks Eesti kultuurifenomeni maailma vaimse kultuuripärandi nimistusse.

 

Autasud:

2004. aastal omistatud Valgetähe V klassi teenetemärk 

2009. aastal valitud ENA Eesti aasta naiseks

2012. aastal omistatud Pärnumaa vapimärk

2014. aastal omistatud kodanikupäeva aumärk.

 

Olen abielus, abikaasa töötab Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis psühholoogina. Olen nelja tütre ema: Madli kogub tudengina tarkust Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, Miina on Eesti Kunstiakadeemia doktorantuuris Liisa elab Norras ja tegeleb fotograafiaga. Luise on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia valguskujunduse eriala ja on praegu emapuhkuse, olles teinud minust kahe imelise lapselapse vanaema.

 

Miks kandideerin?

Sotsiaaldemokraatia on oma olemuselt tasakaalustav jõud majanduslikule edule suunatud otsuste ja iga üksiku inimese vajaduste vahel.

Sõnum „Inimeste eest!” kõnetab mind väga. Olen näinud väga lähedalt inimeste kasvamist keerulistes olukordades. Tean, kuidas suur pilt koosneb tuhandetest väikestest ja väga olulistest detailidest ning kui tähtis on iga inimese panus. Loovus, vabadus, vastutus. Kaasamine tähendab koosloomist, mille abil sünnivad otsused, mis on muutuste alustalaks. Iga otsusega kaasneb ka vastutus. Muutused nõuavad aega, kuid sihipärase planeerimisega on kõik teostatav.

Mulle on olulised kaks eesmärki: projektipõhise elamisviisi muutmine protsesside keskseks ning mõtteviisi muutmine, tarbimiselt kogejaks, kogejalt tegijaks.

Elame oma elu läbi vastandamise, mis ei peaks nii olema. Oluline on, et elu oleks elamisväärne üle Eestimaa, nii üksikisiku, perekonna, kogukonna kui ka rahva tasandil. Riik on just nii tugev, kui elujõuline on tema rahvas.

Mulle on tähtis, et Pärnumaa paistaks Eestimaa kaardilt silma, olles parimaks paigaks, kus on kasvatada oma lapsi ning väärikalt vananeda.

Hando Runnel on öelnud: „Mustus on isetekkeline, puhtust tuleb luua alatasa“. Tahan oma kogetut jagades ja kaasa mõeldes tegudeni jõuda.