894

Etti Kagarov

Ida-Virumaa

Sirvi meie ajakirja

 

ETTI KAGAROV

Kandideerisin eelmistel Riigikogu valimistel 2011 aastal Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas ja Riigikokku sain Jevgeni Ossinovski asendusliikmena märtsist 2014.a, kui tema haridus- ja teadusministri ametikoha vastu võttis. 2003 - 2014 olin Kohtla vallavanem, alates 1996.aastast olin Kohtla vallavolikogu esimees, töötasin Ida-Viru Maavalitsuse sotsiaalosakonnas spetsialistina ja Ida-Viru Tööturuametis direktori asetäitjana. Mul on magistrikraad sotsiaaltöö valdkonnas ning  Riigikogus osalesin sotsiaalkomisjoni töös.

Tantsin rahvatantsu segarühmas Virvet ja käisime eelmisel suvel rühmaga ka tantsupeol. Kuulun Kaitseliitu ja austan kõiki pühendunud mehi ja naisi, kes annavad oma vabatahtliku panuse meie kodumaa turvalisuse suurendamisse. Ise olen kahjuks ajapuuduse tõttu passiivne toetaja.

Mis on minu olulisem saavutus?

Ma ütleksin, et Kohtla valla suur saavutus on Kukruse Polaarmõisa rajamine. See on objekt, mille arendamisse olen ma pühendunud tänaseni, otsides jätkuvalt fonde ja võimalusi kompleksi edendamiseks. See ei ole ühe inimese töö, see on meeskonnatöö ning Kohtla vallas on meeskond, kellel on mõtteid, ideid ja julgust uute algatuste elluviimiseks. Ma olen õnnelik ka Kukruse mõisa kõrvalhoones neljal suvel toimunud suveetenduste üle. Ka siin toimis meeskond - lavastaja, produtsent, näitlejad, vabatahtlikud ja loomulikult publik.