885

Raimu Aardam

Hiiumaa, Läänemaa ja Saaremaa

Olen sündinud 1952 aastal 09. aprillil Leisi vallas Nõmme külas pere keskmise lapsena. Mul on paar aastat vanem vend ja samapalju noorem õde.

Kooliteed alustasin Pammas, viiendast klassist Leisi Keskkoolis, kus lõpetasin 8. klassi. Edasi Kehtna Näidissovhoostehnikum, mille lõpetasin 1971. aastal omandades agromelioraatori kutse. 1984. aastal lõpetasin EPA majandusteaduskonna. Tööle asusin EPT Pöide jaoskonnas, kus olin meister , töödejuhataja ja jaoskonnajuhataja kuni aastani 1991. Järgmine töökoht oli OrissaareVallavalitsus, seda 1991. aasta lõpust. 1993. aastal valiti mind Orissaare vallavanemaks, seda ametit valiti mind pidama 2009. Aasta valimisperioodi lõpuni. 16. novembrist 2009 olen tööl Kihelkonna vallavanemana seda siiamaani.

Olen abielus, peres on kolm täiskasvanud last tütar ja kaks poega. Tänu neile on meil peres neli lapselast.

Laulan Kihelkonna segakooris. Olen jahi- ja kalamees. Meeldib tegelda ehitustööga nii rauakui puidutööga.

Vallavanema töökogemus annab julguse osaleda kandidaadina Riigikogu valimistel. Olen mures eesti rahva pärast - negatiivne iive ja väljaränne on protsessid, mis vajavad tõsist analüüsi ja tõsiseid otsuseid – seda teengi.