863

Urve Palo

Harjumaa ja Raplamaa

Tulin poliitikasse 8 aastat tagasi. Poliitiku ja emana olen endiselt arvamusel, et targa ja nutika Eesti loovad meie lapsed, kelle arengut tuleb jõuliselt toetada praegu ja ka tulevikus. Eelmistel valimistel seisin eelkõige lastetoetuse tõusu ning tasuta koolitoidu eest. See on nüüd tehtud! – Need on nüüd elluviidud!

Olles majandus- ja taristuminister, olen leidnud lahendused paljudele riiklikult olulistele ülesannetele. Sõlmisin Tallinna Sadamaga lepingu mandri ja saarte vahelise parvlaevaühenduse korraldamiseks, mille tulemusel riik hoiab kokku ca 60 miljonit eurot, peatasin müügikõnelused Teletorni müügiks ning valmis eelnõu, millega keelustatakse kiirlaenureklaam täielikult televisioonis ja raadios ning piiratakse oluliselt kõikide tarbimislaenude reklaami sisu.

Üheksa kuud pärast Sotsiaaldemokraatide valitsusse minekut tõusis lapsetoetus esimest korda 10 aasta jooksul! Täna on see esimesele ja teisele lapsele  45 eurot ning alates kolmandast lapsest 100 eurot.  Tehtud samm on oluline algus, kuid mis ei ole piisav, et Eestis sünniks rohkem lapsi.  Jätkame lapsetoetuste tõstmist,  viime pere esimese ja teise lapse toetuse 75 euroni kuus ning hakkame 200 euro suurust peretoetust maksma alates kolmelapselisest perest. Lisame lapsetoetustele 25 eurot kuus sihtotstarbelist raha, et iga laps saaks osaleda huviringis ning võtta osa kultuuriüritustest.

Aga palju on ka veel murekohti, millega edasi tegeleda. Eestis ei täida täna paraku tuhanded vanemad oma lapse ülalpidamiskohustust. Et aidata üksinda last kasvatavate vanemate lastele, kelle lahuselav vanem elatist ei maksa, asutame elatise garanteerimise fondi.

Väärtustada tuleb ka oma inimesi ja teha kõik, et ei lahkuks kodumaalt. Seisan selle eest, et riik looks uue võimaluse käivitades riiklikult toetatud üürielamute programmi. See aitaks kaasa nii tööjõumobiilsusele kogu Eestis kui looks võimalused väiksema sissetulekuga inimestele (näiteks tööjõuturule sisenevatele noortele, madalapalgalistele spetsialistidele, raskustes peredele või eakatele üürida kvaliteetseid ja stabiilse hinnaga üürikodusid üle Eesti)!

Nii nagu lapsed tulevikus on ka ettevõtjad meie edukuse võti. Riik peab toetama senisest enam ettevõtluse arengut üle kogu Eesti. Kaotada tuleb erisoodustusmaks koolitus- ja terviseedendamise kuludelt ning sotsiaalmaksu miinimumi nõue tööjõukuludelt

Soovin, et meie inimesed tunneksid ennast kindlat nii oma kodus, kui kodumaal!

 

CV

Sündinud 10. juulil 1972 Haapsalus
Täna elab Viimsis

Haridus
2001 EBS, rahvusvahelise ärijuhtimise magistrantuur
1994 Tartu Ülikool, majandusteaduskond, turunduse ja kaubanduse eriala
1990 Värska keskkool

Töö

2014-          Majandus- ja taristuminister
2011- 2014 märts Riigikogu liige, majanduskomisjoni aseesimees
2009-2011 märts, Viimsi valla abivallavanem, haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkond
2007–2009 rahvastikuminister
1994–2007 Saint-Gobain Ehitustooted Eesti AS, raamatupidajast tippjuhini
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige
Naisüliõpilaskorporatisiooni Amicitia vilistlane

Abikaasa Janek,
tütar Laura Marii
poeg Robin Leon