875

Mati Õunloo

Harjumaa ja Raplamaa

Sündisin ja kasvasin Keila linnas. Olen lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Hariduselt mehaanikainsener. Aastal 2006 olin Keila linnapea. Kolmel korral alates 2008 aastast kuni praeguseni olen valitud Keila Linnavolikogu liikmeks. Sealjuures aastatel 2009-2013 Keila Linnavolikogu aseesimeheks. Praegu Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees ja rahanduskomisjoni aseesimees.  Aastal 2012 valiti AS Keila Vesi nõukogu esimeheks. Alates 2011 aastast olen Harju Maakohtu rahvakohtunik.

Olen abielus. Peres täiskasvanud tütar.

Riigikogus tahan seista selle eest, et inimesed saaksid inimväärset palka ja pensioni, lapsed ei peaks kannatama puudust ja saaksid hea hariduse. Tahan kindlasti toetada vastutustundliku ettevõtluse arendamist ja väärtustamist. Toetada neid ettevõtjaid, kes saavad aru, et nende rikkus algab tegelikult inimese väärtustamisest.