Sotsiaalne kaitse ja tööturg

Meie eesmärgiks on hooliv Eesti, kus iga inimene tunneb end vajalikuna ja kedagi ei jäeta oma muredega üksi. Kus kõik inimesed kes on andnud oma tööpanuse saavad pensionit, millest on võimalik väärikalt ära elada. Ja Eesti peres ei tohi jääda sündimata ükski laps hirmust, et ei saada hakkama. Selleks me teeme järgmist:

 1. Tõstame miinimumpalga nelja aastaga 800 euroni ja keskmise pensioni 560 euroni.
 2. Seame sisse nutika lapsetoetuse, mis tagab igale lapsele 25 eurot kuus huvitegevuseks, tõstab esimese ja teise lapse toetuse 75 euroni ning kindlustab igale kolme ja enamat last kasvatavale perekonnale 200 euro suuruse lasterikka pere toetuse. 
 3. Toetame hambaravi järgmiselt:
  • toetame täiskasvanu hambaravi 200 euroga kolme aasta kohta;
  • tõstame vanadus- ja töövõimetuspensionäride proteesihüvitise praeguselt 256 eurolt 350 euroni kolme aasta kohta;
  • Kehtestame riigi ja kohalike omavalitsuste osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja miinimumstandardid, mis tagavad teenuste ühetaolise kvaliteedi ja kättesaadavuse üle Eesti.
 4. Vähendame üldist alkoholitarbimist ning keelustame alkoholireklaami avalikes kohtades ja meedias. Piirame tubakatoodete väljapanekut ja esitlemist müügikohtades.
 5. Koostöös ametiühingute ja tööandjatega muudame töölepingu seadust, et suurendada töötajate turvalisust töösuhte lõpetamisel.

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist