Siseturvalisus

Meie eesmärk on turvaline Eesti, kus inimestel on julge elada. Meie turvalisus algab pereringist, kus ei ole kohta vägivallale; kodutänavalt, kus meid kaitseb politsei. Eestis ei tohi keegi tunda hirmu ei teiste inimeste ega ka riigi ees. Samas peavad karistused olema sellised, mis täidavad oma eesmärki. Selleks me teeme järgmist:

  1. Tõstame kõigi sisejulgeoleku valdkondade - politsei - ja piirivalve, pääste, vangla-, maksu- ja tolliametnikud - miinimumpalka vähemalt 12% ning seome selle edasise tõusu keskmise palga tõusuga .
  2. Suurendame piirkonnakonstaablite arvu, esmatähtsaks peame piiriäärseid tööpiirkondi.
  3. Tagame kiire menetlemise ja tõhusa õigusemõistmise. Digitaliseerime politsei, prokuratuuri ja kohtute menetluse.
  4. Kehtestame õiglased trahvid: mida suurem sissetulek, seda kõrgem trahv.
  5. Võitleme perevägivalla vastu ning tagame kestliku ja kvaliteetse ohvriabi. Kindlustame kõikidele ohvritele vajaduse korral turvalise varjupaiga ja õigeaegse professionaalse abi. Ratifitseerime rahvusvahelise naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ning rakendame selle põhimõtteid riiklikes poliitikates.
  6. Toetame vabatahtlikke ja panustame kogukonnapõhise korrakaitse ja päästetegevuse arendamisse.

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist