Riigikaitse

Meie eesmärk on tugev Eesti. Meie riik on täpselt nii kaitstud, kui tugev on meie inimeste kaitsetahe. Kuid sama oluline on läbisaamine meie liitlastega. Me peame olema rahvusvahelistes organisatsioonides võrdseks partneriks, et saaksime olla kindlad nende toetusele. Selleks me teeme järgmist:

  1. Säilitame kaitsekulutused vähemalt tasemel 2% SKT-st.
  2. Pidevalt Eestis viibivad NATO liitlaste maa-, mere- ja õhuväeüksused tagavad usutava heidutushoiaku.
  3. Säilitame noormeeste kohustusliku ajateenistuse ja soodustame ajateenistusse astumist. 
  4. Tasustame reservõppekogunemistel osalemist valitsuse ja tööandjate koostöös ning määras, mis motiveerib kaitsekohustuslasi õppekogunemistel osalema.
  5. Eesti osaleb aktiivselt kõigi liitlaste ühisel kaitsmisel ja rahvusvahelistel kriisireguleerimisoperatsioonidel ning arendab veteranipoliitikat, et väärtustada Eesti eest võidelnute panust.

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist