Regionaalareng ja kohalik omavalitsus

Meie eesmärk on tasakaalus Eesti. Inimesed ei ela, ei tööta ja ei kasvata peret üksnes Tallinna kesklinnast kilomeetri raadiuses. Inimväärne elu ja kodu loomise võimalus peab olema võimalik kõikjal üle Eesti. Meie Eesti on liiga väike, et oleksid kohased sedavõrd suured erisused piirkondade vahel nagu praegu. Selleks me teeme järgmist:

  1. Toetame ettevõtluse arengut ja töökohtade loomist, selleks langetame sotsiaalmaksu määra 33%-lt 30%-ni nende töötajate puhul, kelle elu- ja töökoht asuvad väljaspool Harjumaad.
  2. Viime ellu haldusreformi. Selleks tugevdame omavalitsusliite, toetame omavalitsuste liitumist ja viime osa maavalitsuste ülesandeid omavalitsusliitudesse üle. Järgmise sammuna taastame maakondliku omavalitsuse.
  3. Käivitame riiklikult toetatud üürielamute programmi, et võimaldada elamispinda noortele peredele, spetsialistidele ja eakatele. Sellega aitame inimestel elukvaliteedis kaotamata elada eelistatud kodukohas ja parandame tööjõu mobiilsust.

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist