Miinimumpalk 800€!

Eesti uus suur eesmärk peab olema palgavaesuse kaotamine. Et ükski Eesti laps ei kasvaks vaesuses ja ükski inimene, kes käib tööl, ei peaks taotlema sotsiaaltoetust. Just vaesus põhjustab inimeste Eestist lahkumist, terviseprobleeme ja ühiskondlikku ebakindlust. See takistab ka majanduse arengut ning on oht julgeolekule ja rahva kestmisele.

Sotsiaaldemokraatide juhtimisel tõstab järgmine valitsus miinimumpalga nelja aastaga 800 eurole. Selleks suurendame koostöös ametiühingute ja tööandjatega Eestis kehtivat miinimumpalka 20% aastas.

 

 

Täna kehtiv miinimumpalk on 355 eurot ja 2015. aastal 390 eurot. Edaspidi tõuseks miinimumpalk 2016. aastal 470 euroni, 2017. aastal 560 euroni, 2018. aastal 670 euroni ja 2019. aastal 800 euroni. Miinimumpalga tõus suurendab kümnete tuhandete perede toimetulekut, vähendab toetustest sõltuvate inimeste hulka ja soolist palgalõhet. Kuna enamik lisasissetulekust kulub kohe tarbimisse, siis elavdab see ka Eesti majandust.

 

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist