Maksud

Meie eesmärgiks on õiglane Eesti. Inimesed, nende võimed, oskused ja seega ka sissetulekud on erinevad. Sellega peab arvestama ka meie maksusüsteem – madalate sissetulekutega inimesi tuleb maksustada väiksema maksumääraga, suurema sissetulekuga inimeste panus meie ühisesse eelarvesse peab olema suurem. Progressiivne maksusüsteem peab aitama nõrgemaid, kuid ei tohi karistada ettevõtlikumaid. Selleks me teeme järgmist:

  1. Madala ja keskmise palgaga töötajate maksukoormuse langetamiseks kehtestame astmelise tulumaksu.
  2. Soodustame noorte, õppurite, piiratud töövõimega inimestega ja eakate tööhõives osalemist, selleks langetame nende eest makstavat sotsiaalmaksu 13% võrra.
  3. Regionaalsete töökohtade loomiseks langetame sotsiaalmaksumäära 33%-lt 30%-ni nende töötajate puhul, kelle elu- ja töökoht asuvad väljaspool Harjumaad.
  4. Paindliku töötamise võimaldamiseks ja tööhõive suurendamiseks kaotame sotsiaalmaksu minimaalse kuumäära nõude. 
  5. Tervislike eluviiside leviku toetamiseks vabastame ettevõtte investeeringud töötaja tervisesse erisoodustusmaksust.

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist