Majandus ja ettevõtlus

Meie eesmärgiks on töökas ja jõukas Eesti. Meie majanduslikuks mootoriks on meie inimesed, kes loovad väärtust. Eestis peavad kõik inimesed andma oma võimetekohase tööpanuse ja saama selle eest tasu, millest on võimalik väärikalt ära elada. Majanduse arenguks me investeerime eelkõige inimestesse. Selleks me teeme järgmist:

 1. Tõstame tööandjate, töövõtjate ja riigi kokkuleppel miinimumpalga nelja aastaga 800 euroni.
 2. Tööhõive suurendamiseks ja regionaalsete töökohtade loomiseks rakendame sotsiaalmaksuerisusi:
  • soodustame noorte, õppurite, piiratud töövõimega inimeste ja eakate tööhõives osalemist, langetades nende eest makstavat sotsiaalmaksu 13% võrra;
  • langetame sotsiaalmaksumäära 33%-lt 30%-ni nende töötajate puhul, kelle elu- ja töökoht asuvad väljaspool Harjumaad;
  • kaotame sotsiaalmaksu minimaalse kuumäära nõude. 
 3. Rajame riiklikult toetatud üüripindu, et võimaldada noortele peredele, madalapalgalistele spetsialistidele ning eakatele taskukohast ja kvaliteetset eluaset.
 4. Toetame kõigi töötajate regulaarset täiendus- ja ümberõpet, suuname selleks Töökassa (praegune Töötukassa) kaudu viie aasta jooksul 50 miljonit eurot. Pöörame erilist tähelepanu inimeste digitaalsete oskuste arendamisele.
 5. Vabastame erisoodustusmaksust kõik tööandja tasutavad tasemeõppekulud ja tervisekulude hüvitamise kuni 600 eurot aastas.

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist