Maaelu ja põllumajandus

Meie eesmärgiks on konkurentsivõimeline Eesti, kes suudab end ise ära toita nii praegu kui ka tulevikus. Meie laual peab olema Eesti inimeste hoole ja armastusega kasvatatud toit. Selleks me peame looma meie põllumeestele võrdsed võimalused võrreldes teiste Euroopa riikidega. Selleks me teeme järgmist:

  1. Eelarve suurendamise maht peab vastama Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika käigus kokkulepitud üleminekutoetuste (nn top-up) määrale.
  2. Otsime aktiivselt toidutoodangule uusi turge ja parandame põllumeeste positsiooni tarneahelas.
  3. Põllumajandusmaa peab olema sihtotstarbeliselt kasutatav. Piirame oluliselt nn euroheina tegu.
  4. Rakendame väiketaludele mõeldud arendus- ja toetusmeetmeid. Seame põllumajanduspoliitika üheks eesmärgiks tööhõive ja hajaasustuse säilimise maapiirkondades. 
  5. Suurendame isevarustatust valdkondades, kus see on madal (juur- ja köögivili, puuviljad, marjad).
  6. Toetame põllumajandustootjate ja kalandussektori jätkusuutlikku ühistegevust.
  7. Toetame koolitamise ja maaettevõtlusega alustamise lihtsustamise kaudu uue põlvkonna pealekasvu põllumajanduses.

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist