Kultuur

Meie eesmärgiks on Eesti, mis on suur oma vaimult. Inimesed peavad saama end vabalt teostada, väljendada ja teiste tehtut nautida. Me peame hoidma ja hindama oma kultuuripärandit, aga ka ajaga kaasas käima. Selleks me teeme järgmist:

  1. Tõstame kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalga võrdseks Eesti keskmise palgaga.
  2. Alandame kultuuriürituste piletite käibemaksu 9%-ni. 
  3. Täiendame autorikaitse seadust selliselt, et see vastaks digikeskkonna arengutele, soodustaks Eesti kultuuri säilimist ja kättesaadavust digitaalsel kujul, kuid samas kaitseks tõhusalt Eesti autorite ja interpreetide õigusi oma teostele ning loometöö eest saadava tulu võimalusi.
  4. Riiklike otsuste tegemisel lähtume Riigikogus vastu võetud dokumendist „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020”. Arengustrateegiate väljatöötamisse kaasame loomeliidud ja kultuurivaldkondi ühendavad mittetulundusühingud.

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist