Energeetika

Meie eesmärgiks on säästlik Eesti. Me peame hoolitsema selle eest, et me suudaksime ise toota oma vajamineva energia. Aga me peame seda tegema nutikalt, et loodusressursse jätkuks ka järeltulevatele põlvedele, mistõttu tuleb eelistada taastuvaid ressursse. Meie inimeste turvalisus sõltub ka energiajulgeolekust. Selleks me teeme järgmist:

  1. Seame elektri ja soojatootmises pikaajaliseks eesmärgiks järkjärgulise ülemineku taastuvenergeetikale. Taastuvenergia osakaal elektrienergia lõpptarbimises peab 2030. aastaks moodustama poole kogu tarbimisest. 
  2. Seame sihiks muuta Eesti 2030. aastaks energiakandjaid importivast riigist eksportivaks. Sellega tagame energiajulgeoleku ja soodustame kohalikku tööhõivet.
  3. Toetame sundliikumist vähendavat planeerimist, ühistranspordi ja kergliikluse arendamist ning kohalikku majandusse panustavat taastuvressurssidest transpordikütuste tootmist.

 

Loe põhjalikumalt valimisprogrammist